ILGAZ YUVASARAY KÖYÜ                                                       TARİHÇE                                    Bugün                                                        
  Bu site yuvasaray köyü yardımlaşma ve dayanışma derneğine aittir
    SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ          
ANA SAYFA ZİYARETÇİ DEFTERİ NOSTALJİ RESİM GALERİSİ 
ÜYELERİMİZ VİDEOLAR VEFAT EDENLER YÖNETİM KURULU
DUYURULAR LAKAPLAR TARİHÇE   İLETİŞİM

 

KASTAMONU SALNAMESİNDE

ILGAZ VE YUVASARAY (ENGİNE) KÖYÜ

(1869-1903)

Tanzimat’ın ilanı ile başlayan dönem, gerek Osmanlı İmparatorluğu tarihinde,

gerekse imparatorluğa tabi ulusların kaderinde önemli bir sürecin başlangıcıdır. Hiç süphe

yok ki bu dönemi önemli kılan olguların başında yapılan köklü reformlar ile bu reformların

Osmanlı Devleti topraklarında yasayan uluslara yansıması gelir.

Birincisi 1866 yılında basılan ve zaman içerisinde imparatorluğa bağlı bütün

vilayetlerde yayınlanmaya başlayan vilayet salnameleri (yıllıklar), Tanzimat ve 1: Meşrutiyet

döneminde imparatorluğun kentlerindeki ekonomik ve sosyal yapıyla ilgili verilen içeren

önemli kaynaklardır.

Çankırı (Kengırı) sancağının da dahil olduğu Kastamonu vilayetinin ilk salnamesi

1869 yılında yayınlanmıştır. 1869 ile 1903 yılları arasındaki 34 yıllık süre içerisinde toplam

21 adet vilayet salnamesinin basımı gerçeklestirilmiştir. Bu salnamelerin tamamında da

Çankırı (Kengırı) sancağı ve kazaları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Özellikle içinde

bulunan bürokrasi, ziraat, ticaret, vergi, nüfus, eğitim ve etnik yapı ile ilgili istatistikler

yardımıyla sancak ve kazalardaki ekonomik ve sosyal gelismeyi takip etmek mümkün

olmaktadır.

Kastamonu vilayet salnamelerdeki Kengırı Sancağı bölümleri, salnamelerin tamamı

taranarak tespit edilmiş ve aslına sadık kalınarak, dil ve ifade özelliklerine dokunulmadan

çevrilmiştir.

KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMELERİ

İçinde Kengırı Sancağı’yla birlikte Bolu ve Sinop sancaklarına ait bilgilerin ve

istatistiklerin bulunduğu Kastamonu Vilayeti Salnameleri ‘nin birincisi h.1286 (m.1869)

yılında, sonuncusu ise h.1321 (m.1903) yılında basılmıştır. 1869 yılında basılan Kastamonu

Vilayeti Salnamesi’nden önce, Bosna (1866), Halep (1867), Konya, Suriye ve Tuna (1868)

vilayetlerinin ilk salnameleri basılmıştır. Otuz dört yıl içerisinde toplam 21 defa yayımlanan

Kastamonu salnamelerinin başımı, çeşitli sebeplerden dolayı bazı yıllar gerçekleşememiştir.

Ömer TÜRKOĞLU

BİNCİ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE KOÇHİSAR

(ILGAZ)

HİCRİ 1286 (1869)

KOÇHİSAR NAHİYESİ

Müdürü: Mehmet Akif Efendi

Naibi: Mustafa Efendi (Müderris)

Müftü: Ahmet Efendi

Katip: Hasan Efendi

SALNAMEDE ILGAZ’IN TARİFİ

Koçhisar Kasabası: Kasaba-yı mezbure Koçhisar nahiyesinin müdürriyet makamı

olarak merkez-i vilayetin cenub tarafında on dört saat mesafede düz ovada vaki ve etrafı bağ

ve bahçelik idüğü ve civarında kain yedi aded kurada dahi Tophane ve Tersane-i amire ve

saire için külliyetli sali ve yün kuşak imal olunduğu.

KAİN ASAR-I MA’MURENİN CEDVELİDİR

Koçhisar Medresesi:

Müderrisi: Naci Efendi

Mikdar-ı Talebesi: 60

(Not: Diğer medreseler Çankırı, Kalecik ve Yapraklı’dadır.)

Dekakin : 27 adet

Hamam: 1 adet

Han: 2 adet

Teba-yı Gayr-ı Müslime Mekatibi: Yok

Kenisa ve Manastır: Yok

Kasabatta bulunan İslam Sibyan Mekatibi: 42 adet

Hangah ve Zaviye: Yok

Kütüphane: Yok

Cevami (Cami) ve Mesacid: (Mescit) 6 adet

NÜFUS VE HANESİNİN MÜRETTEBE-İ SENEVİYYESİ

Vergisi: 251613

Bedelat-ı Askeriye: (belirsiz)

Varidat-ı Öşriyye: 141655

Ağnam Rüsumu Bedelat-ı: 085490

Rüsümat: 012410

Kura ve Mahallat: 24

Hane: 1586 (İslam)

Nüfus: 6479 (İslam)

HASB-EL-TESKİLAT İHTİYAR MECLİSİ ADD VE İ’TİBAR OLUNAN KURA

VE MAHALLAT ESAMİ BEYAN OLUNUR

KOÇHİSAR NAHİYESİ

Yukarı- Yeni- Asağı Mahalleleri -Kale -Sekü -Yukarı Bozan –Aşağı Dere –Cendere

–Yazı –Hacıhasan –Musa –Kise –Saraycık –Kazancılar –Yenice –Engine –Nefs-i Bucura –

Bucura –Okçular –Ömerli –Ödemiş –Belviran –Kırşılar –Dere –Toklupınar Karyeleri

İKİNCİ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE KOÇHİSAR (ILGAZ)

HİCRİ  (1287) (1870)

KOÇHİSAR NAHİYESİ

Müdür: Şerif Efendi

Naib: Ahmet Cemal Efendi

Müftü: Ahmet Hulusi Efendi

Katip: Hasan Efendi

KAİN ASAR-I MA’MURENİN CEDVELİDİR

Dekakin : 27 adet

Hamam: 1 adet

Han: 2 adet

Teba-yı Gayr-ı Müslime Mekatibi: Yok

Kenisa ve Manastır: Yok

Kasabatta bulunan İslam Sibyan Mekatibi: 42 adet

Hangah ve Zaviye: Yok

Kütüphane: Yok

Cevami (Cami) ve Mesacid: (Mescit) 6 adet

NÜFUS VE HANESİNİN MÜRETTEBE-İ SENEVİYYESİ

Vergisi: 251613

Bedelat-ı Askeriye: yok

Varidat-ı Öşriyye: 141655

Ağnam Rüsumu Bedelat-ı: 085490

Rüsumat: 012410

Kura ve Mahallat: 24

Hane: 1586 (İslam)

Nüfus: 6479 (İslam)

ÜÇÜNCÜ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE KOÇHİSAR (ILGAZ)

HİCRİ 1288 (1871)

KOÇHİSAR NAHİYESİ

Müdür: İsmail Hilmi Efendi

Naib: Ahmet Cemal Efendi

Müftü: Ahmet Hulusi Efendi

Katip: Hasan Efendi

Nüfus Mukayyidi: Süleyman Efendi

Arazi Katibi: Hüseyin Efendi

KAİN ASAR-I MA’MURENİN CEDVELİDİR

Dekakin : 27 adet

Hamam: 1 adet

Han: 2 adet

Teba-yı Gayr-ı Müslime Mekatibi: Yok

Kenisa ve Manastır: Yok

Kasabatta bulunan İslam Sibyan Mekatibi: 42 adet

Hangah ve Zaviye: Yok

Kütüphane: Yok

Cevami (Cami) ve Mesacid: (Mescit) 6 adet

SEKSEN ALTI VE SEKSEN YEDİ SENELERİNDE MÜCEDDEDEN VE

TAMİREN İNŞA OLUNAN ASAR-I NAFIA

Debboy: 1 müc.

Koğus: 1 müc.

Cebhane: 1 müc.

Matbah: 1 müc.

Derbend: 1 müc.

Çesme: 1 müc.

Köprü: 1 müc.

Dekakin: 5 müc.

Gars olunan dut fidanı: 9000 adet

Nahiye-i mezkurede müceddeden imar olunan debboy için nakl olunan tas ve

kireç bahası olup terk ve teberru olunan 50.000

DÖRDÜNCÜ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE

KOÇHİSAR (ILGAZ)

HİCRİ 1289 (1872)

KOÇHİSAR NAHİYESİ

Müdür: Süleyman Sükrü Efendi

Naib: Hasan Hüsnü Efendi

Müftü: Ahmet Hulusi Efendi

Katip: Hasan Efendi

Tapu Katibi: yok

KAİN ASAR-I MA’MURENİN CEDVELİDİR

Dekakin : 9 adet

Hamam: yok

Han: yok

Teba-yı Gayr-ı Müslime Mekatibi: Yok

Kenisa ve Manastır: Yok

Kasabatta bulunan İslam Sibyan Mekatibi: 10 adet

Hangah ve Zaviye: Yok

Kütüphane: Yok

Cevami (Cami) ve Mesacid: (Mescit) 1 adet

(Not: 1 yıl içerisinde dükkan,mektep ve Cami sayısındaki düşüş bana pek normal

gelmedi fakat kayıtlarda böyle geçtiği için aynı şekliyle aktarıyorum.(İ.S.K)

BEŞİNCİ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE

KOÇHİSAR (ILGAZ)

HİCRİ 1290 (1873)

KOÇHİSAR NAHİYESİ

Müdür: Süleyman Şükrü Efendi

Naib: Hasan Hüsnü Efendi

Müftü: Ahmet Efendi

Katip: Osman Necip Efendi

Tapu Katibi: Bekir Efendi

Nüfus Mukayyidi: Süleyman Efendi

Bucura Mukayyidi: Osman Efendi

ASAKİR-İ REDİFE ZABİTANI İKİNCİ ORDU HÜMAYUN DÖRDÜNCÜ

REDİ PİYADE ALAYI

KENGIRI SANCAĞI

ÜÇÜNCÜ KOÇHİSAR TABURU ZABİTANI

3.TABUR:

Binbaşı Mehmet Rasim Efendi

Sağ Kolağası Kamil Efendi

Sol Kolağası İsmail Efendi

Tabur Katibi Mehmet İzzet Efendi

TABUR-I MEZKURUN YÜZBAŞILARI

Ömer Efendi

Hacı Mustafa Ağa

Ali Ağa

İsmail Ağa

Mehmet Ağa

Hacı Ahmet Ağa

Mustafa Ağa

Ali Ağa

TABUR-I MEZKURUN MÜLAZIMLARI

Veli Ağa

Ahmet Bey

Nafiz Efendi

Salih Efendi

Mustafa Ağa

Ahmet Ağa

İsmail Ağa

Süleyman Ağa

ALTINCI KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE

KOÇHİSAR (ILGAZ)

HİCRİ 1291 (1874)

KOÇHİSAR NAHİYESİ

Müdür: Süleyman Şükrü Efendi

Naib: Mehmet Nuri Efendi

Müftü: Ahmet Efendi

Katip: Osman Necip Efendi

Tapu Katibi: Bekir Efendi

Nüfus Mukayyidi: Süleyman Efendi

Bucura Mukayyidi: Osman Nazif Efendi

Posta Katibi: Mustafa Efendi

Kereste Memuru: Hüseyin Efendi

Evkaf Muhasebe Vekili: Hakkı Efendi

ASAKİR-İ REDFE ZABİTANI İKİNCİ ORDU HUMAYUN DÖRDÜNCÜ

REDİF PİYADE ALAYI

KENGIRI SANCAĞI

ÜÇÜNCÜ KOÇHİSAR TABURU ZABİTANI

3.TABUR:

Binbaşı Mehmet Rasim Efendi

Sağ Kolağası Kamil Efendi

Sol Kolağası İsmail Efendi

Tabur Katibi Mehmet İzzet Efendi

TABUR-I MEZKURUN YÜZBAŞILARI

Ömer Efendi

Hacı Mustafa Ağa

Ali Ağa

İsmail Ağa

Mehmet Ağa

Hacı Ahmet Ağa

Mustafa Ağa

Ali Ağa

TABUR-I MEZKURUN MÜLAZIMLARI

Veli Ağa

Ahmet Bey

Nafiz Efendi

Salih Efendi

Mustafa Ağa

Ahmet Ağa

İsmail Ağa

Süleyman Ağa

(NOT: Hicri 1292 (1876) – 1296 (1879) Yılları arasını kapsayan 7.defa ve 11.

defalar kaydı alınan Salname bilgilerinin İdari ve Askeri bilgi değikliklerinde herhangi bir

değişiklik yoktur. O sebeple yer alınmamıstır. (İ.S.K)

ON İNCİ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE

KOÇHİSAR (ILGAZ)

HİCRİ 1297 (1880)

KOÇHİSAR NAHİYESİ

Müdür: Elhac Mehmet Efendi

Naib: Mehmet Nuri Efendi

Katip: Abdülkadir Efendi

Tapu Katibi: Bekir Efendi

Vukuat Katibi: İsmail Bey

ASAKİR-İ REDİFE ZABİTANI İKİNCİ ORDU HÜMAYUN DÖRDÜNCÜ

REDİF PİYADE ALAYI

KENGIRI SANCAĞI

ÜÇÜNCÜ KOÇHİSAR TABURU ZABİTANI

3.TABUR:

Binbaşı Yusuf Ziya Efendi

Sağ Kolağası Hacı Ahmet Efendi

Tabur Katibi İsmail Azmi Efendi

Muavini Osman Nuri Efendi

TABUR-I MEZKURUN YÜZBAŞILARI

Hasan Hüsnü Efendi

Süleyman Ağa

Ahmet Efendi

İsmail Ağa

Mehmet Ağa

Ali Ağa

Hüseyin Tahsin Efendi

Hacı Salih Efendi

TABUR-I MEZKURUN MÜLAZIMLARI

Hasan Efendi

Ahmet Hulusi Efendi

Mehmet Sabit Efendi

Hasan Sabri Efendi

Ali Nazım Ağa

Hacı Ömer Efendi

Bu bilgiler İlhami Serdar Karaman’ın kişisel İnternet sitesi olan

www.ilhamiserdarkaraman.com.tr ve Ilgaz’ın değişmeyen ilk araştırma-haber sitesi olan

www.ilgaz18.com un araştırma belgesidir. Ömer Türkoğlu’na, Fatih Çil’e ve İlhami Serdar

Karaman’a teşekkürler…

Muhtarımız

Mevlüt GÜRÜZ

Cep Tlf: 538 250 04 64

 

 

Konu başlıkları

1- Tarih
2-Coğrafya
3- İklim
4- Nüfus
5- Ekonomi
6- Muhtarlık
7-Altyapı bilgileri

 

Tarihi
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca 1949 yılında Engine olan köy adı Yuvasaray olarak değiştirilmiştir. Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya
Çankırı iline 60 km, Ilgaz ilçesine 15 km uzaklıktadır

İklim
Köyün iklimi, Karasal iklimi etki alanı içerisindedir

NÜFUS
YILLARA GÖRE
KÖY NÜFUSU VERİLERİ
YIL KÖY NÜFUSU
2007 -
356
2000 -
378
1997 -
407

Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır

Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

KÖYÜMÜZE DAVET

Çankırı'nın en güzel köylerinden olan Ilgaz'a bağlı Yuvasaray Köyü,  yeşili, tarihi dokusuyla insanı hayran bırakacak bir güzelliğe sahip. Yuvasaray Köylü, İstanbul'da hayatını sürdüren amatör gazetecilik ve kısa filmler yapan  Cemalettin Maraz bu güzellikleri tüm Tur şirketlerine duyurmak istediğini ve bu sayede Çankırı'ya yerel ve yabancı turistleri çekerek doğduğu yerin kalkınmasına katkı sağlamak amaçlı bir dizi çalışmalar başlattı. Tüm doğa severleri Ilgaz'a ve Yuvasaray Köyü ne bekliyoruz diyen Maraz umarım bu çalışma örnek olur herkes doğduğu topraklara farklı çalışmalarla katkı sağlama duyarlılığında olur dedi.

Bize ulaşmak için e-mail: yuvasaraykoyu@mynet.com