Çankırı Federasyonu 3. olağan kongresi yapıldı.

ÇANKIRI DERNEKLER FEDERASYONU 3. OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI.

18 Haziran 2011 Pazar gün sabah saat 10:00 da Çankırı Dernekler Federasyonu 3. Olağan kongresini yapmak üzere Konya sokakta bulunan Esnaf Odaları binasında kahvaltı yaparak başladı.
Daha sonra toplantı salonuna geçildi. Yuvasaray Köyü Dernek Başkanı,
aynı zaman da Federasyon Başkan yardımcısı ve Genel saymanı olan
Sayın Mustafa Orman açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.
Öncelikle Çankırı’mıza emeği geçmiş ebedi aleme göçmüş geçmişlerimizin ruhlarına hediye etmek üzere
İsmail Gümüşok hoca efendinin okuduğu aşr-ı şerif tilaveti dinlendi.

Divan kurulunu oluşturmak üzere verilen teklife, oy birliği ile Divan Başkanı olarak
Dt. Uğur Yıldız, Kurul üyeliklerine ise; Ahmet Gülşen, Hatice Çakıcı, Sedat Çayır seçilmişlerdir

Konuşmacı olarak sırasıyla:

Yaren Meclisi Başkanı, Abbas Demirbaş
Çankırı Dernekler Fed. Başk. Adem Can
Kırşehirliler Federasyon Başkanı. Hilmi Gökçınar
İstanbul Çankırı Dernekler Fed. Başk. Ömer Lütfi Özenç
Çankırı Spor Başk. Sevda Karaalioğlu
Çankırı Milletvekili, Hüseyin Filiz

Birer konuşma yaptı.

Daha sonra, Genel Sayman Mustafa Orman gelir gider hesaplarını dinleyicilere
takdim ederek oylamaya sundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Ve seçimlere geçildi.

Yönetime aday olmak isteyen başka kişi veya grup olmadığı için eski yönetim tekrar aday gösterilerek oylamaya sunuldu.
Bulunan üyelerin tamamının oyunu alarak Adem Can Başkanlığında eski yönetim tekrar iş başına gelmiş oldu.

Haber ve Fotoğraf:

Kamil Bekci

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 56-2.jpg

Bir Cevap Yazın