Dernek Üyelik Kabulü ve Vergi Numarası Alınması

YUVASARAY KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULUNCA

ALINAN ÖRNEK KARARLARDIR

KARAR TARİHİ : 16.08.2007

KARAR NO : 1

KARAR KONUSU : Dernek Üyeliklerinin Kabulü ve Potansiyel Vergi Numarası Alınması

1- Dernek kurucu üyeleri 16.08.2007 Perşembe günü saat:16.00 de toplanarak kurucu üye olan, Mustafa ORMAN, Hüseyin TİRYAKİ, Ali ÇELEN, Şefik ORMAN, Halit DUMAN, Yüksel TİRYAKİ, ve Abdul KİREMİTÇİ nin kurucu üye olarak üye kayıt defterine kayıt edilmelerine,

2- Dernek kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin TİRYAKİ adına kayıtlı bulunan Dernek adresinin yer tahsisi muvafakatnamesi ile derneğe bedelsiz kullandırılmasına, Derneğin işlerini yürütebilmek için ilgili vergi dairesinden potansiyel vergi numarası almasına dernek kurucu üyeleri oybirliğiyle karar vermişlerdir.

KARAR TARİHİ : 09.10.2007

KARAR NO : 7

KARAR KONUSU : Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri

Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri 09.10.2007 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliğiyle almışlardır.

Genel Kurul neticesinde Yönetim Kurulunu oluşturanlar arasından Mustafa ORMAN Başkanlığa, Ali ÇELEN Başkan Yardımcılığına, Ali ORMAN Genel Sekreterliğe, Hüseyin TİRYAKİ Saymanlığa, Kamil BEKCİ Üyeliğe şeklinde görev dağılımı yapılıp seçilmişlerdir.

Bankalarda, Resmi Dairelerde, Belediyelerde, Kurumsal ve Özel Kuruluşlarda derneğimiz adına hesaplar açmaya, kapatmaya derneğimizin faaliyetlerini yerine getirebilmek için bilcümle işlemleri yapmak için Dernek Başkanı Mustafa ORMAN ve Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin katılımı ve çift imza ile işlemleri yapmasına Yönetim Kurulu oy birliğiyle karar vermişlerdir.

Bir Cevap Yazın