GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI – 05/05/2013

YUVASARAY KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Dernek genel kurulu 05/05/2013 Pazar günü Saat: 13,30 da  Çankırı Caddesi NO:74 Dışkapı ANKARA adresinde Dernek Başkanı Mustafa ORMAN başkanlığında çoğunluk sağlanarak toplandı.

1. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı Okundu.

2. Divan başkanlığına ADEM CAN  Katip üyeliklere RAMAZAN ÇÜRÜK ve MUSTAFA ÇÜRÜK seçildi.

3. Başkan tarafından faaliyet raporu okundu, Oybirliğiyle İbra edildi. Rapor üzerine söz almak isteyen olmadı.

4. Denetim kurulu raporu okundu, Resmi defterlerin onaylandığı görüldü. Oybirliğiyle Hesaplar ibra edildi.

5. Raporlar üzerine konuşma yapılmadı, Raporlar ve kurullar oybirliğiyle ibra edildi.

6.. Federasyon delegelerinin ekteki isimler olmasına oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündem gereği Yönetim ve Denetim kurulu üyelikleri seçimlerine geçildi. Gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılan seçimlerde;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE:

   1- Şükrü GÜNDÜZ

   2- Ayhan BEYAZ

   3- Ali ORMAN

   4- Hüseyin TİRYAKİ

   5- Kamil BEKCİ

   6- Cemal GÜMÜŞ

   7-  Abdullah SAYKAL

   8- Hamza ŞAHİN

   9- Halit DUMAN

 Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

   1- Ekrem TİRYAKİ

   2- Efkan GÜNDÜZ

   3- Ahmet ÇÜRÜK

   4- Refik ÇAVUŞ

   5- Ramazan ÇÜRÜK

   6- Yusuf EĞRİBAŞ

   7- Sadık ŞEKER

   8- Vural KESKEN

   9- Abdül KİREMİTCİ

 DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE:

   1- Şefik ORMAN  

   2- Mustafa TEMBEL

   3- Mesut ARMUTCU

   4- İsa AKSOY

   5- Salim CELEP

 Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

   1- İlhami UYANIK

   2- İsa ÇÜRÜK

   3- Galip gümüş

   4- Hamit ÇAVUŞ

   5- Ramazan ÇIRACI,  Seçilmişlerdir.

Çankırı Dernekler Federasyonunda derneğimizi delege olarak aşağıdaki üyelerimizin temsil etmesi oybirliğiyle kabul edildi.

    1- Mustafa ORMAN

    2- Ali ÇELEN

    3- Ali ORMAN

    4- Hüseyin TİRYAKİ

    5- Kamil BEKCİ

8. Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir. Başka söz alan olmadı, Toplantı 14,30 da sona erdi. Bu tutanak yerinde imza altına alınmıştır. 05.05.2013 ANKARA 

Divan Başkanı                    Katip Üye                                          Katip Üye

ADEM CAN                    MUSTAFA ÇÜRÜK                RAMAZAN ÇÜRÜK

DENETLEME RAPORU

Yuvasaray Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma  Derneği

Genel Kurul’una

Yuvasaray Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 10.10.2010-05.05.2013 dönemi hesap ve işlemlerinin, Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü ve Genel Kabul Görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun tutulduğu, Derneğin tutmakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin eksiksiz olduğu, yapılan işlemlerin Yönetim Kurulu kararlarına uygun bulunduğu tespit edilmiştir.

Dernek hesaplarının onaylanması ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesini onaylarınıza sunarız. Saygılarımızla.

ŞEFİK ORMAN                      MUSTAFA TEMBEL                     MESUT ARMUTCU

İSA AKSOY                                  SALİM CELEP

FAALİYET RAPORU

10 EKİM 2010 – 05 MAYIS 2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

Hepimizce bilindiği gibi, çağımızın önemli gelişmelerinden biride sivil toplum örgütlenmesini toplumsal yaşamlarımızdaki etkileridir. Bu etkiler toplumsal yaşamımıza kolaylıklar getirmekle birlikte toplumsal dayanışmamızın güçlenmesini demokratik kültürümüzün gelişmesini ve özgürlüklerin yaygınlaşmasına da önemli açılımlar getirmektedir.

Yine biliyoruz ki sivil toplum örgütleri ulusal ve toplumsal yararları ön planda tutan Devlet ile Toplum arasındaki bağlardır. Belirli hedefleri vardır, sorumlulukları vardır. Vatandaşlık ve yasal haklarını Toplumun lehinde olan çözümler için kullanır. Özgürlükleri ve erensel değerleri önemser ve savunurlar.

 10 Ekim 2010 Tarihinde genel kurulun seçimiyle göreve gelen yönetimimiz derneğimize yaraşır sorumluluk bilinci ile görevini sürdürmeye çalışmaktadır.

Amacımız ortak gelecekte aynı hedeflere birlikte ulaşmak ve toplumsal dayanışmamızı daha nitelikli bir yapıda güçlendirmektir.

            Biz inanıyoruz ki toplumumuzun tüm kesimleri ile kuracağımız diyalog çok önemlidir.  Birlikte yan yana daha etkin bir yapı içinde ortak geleceğimize yönelik atılımlar içinde olacağız. Sorunlar karşınında duraksayan değil çözümler üreten bir yapı içinde olacağız.

 Bu dileklerle Genel Kurulumuza Başarılar diler hepinizi saygı ile selamlarım.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

YUVASARAY KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  DERNEĞİ

                                                    Sayı         :                                                                                                                                                                                      06/ 05/ 2013

                                                    Konu       : Genel Kurul Sonuç Bildirimi

ANKARA    VALİLİĞİNE

Derneğimizin 05/05/2013 tarihinde yaptığı olağan genel kurul toplantısı (veya 4721 sayılı

Türk Medeni Kanununun 76 ncı maddesi gereğince aldığı toplantısız/çağrısız karar) sonucunda aşağıda bildirilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.                                          

İmza

Adı – Soyadı

ŞÜKRÜ GÜNDÜZ

Yuvasaray Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER                   :

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

DERNEĞİNADIYUVASARAY  KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Toplantı Tarihi05/05/2013         Ertelenen Toplantı Tarihi  
KÜTÜK NO06-086-050Üye Sayısı194                     Katılan Üye Sayısı
Yerleşim YeriANKARA       www.yuvasaray.netNiteliğiOlağan Genel Kurul Toplantısı                                 Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıToplantısız veya Çağrısız Karar
e-posta Adresiyuvasaraykoyu@mynet.comTüzük Değişikliği Yapılmıştır Yapılmamıştır           
Telefon No Başkanın Telefon Numarası ve e-posta Adresi312-4175346 
ŞÜKRÜ GÜNDÜZ
0 532 576 00 30  
Çağrı UsulüGazetede İlan EdilmiştirDerneğin İnternet Sayfasında İlan EdilmiştirÜyelere Yazı ile BildirilmiştirElektronik Posta Gönderilmiştirİletişim Numarasına Mesaj GönderilmiştirMahalli Yayın Araçları Kullanılmıştır

DERNEK ORGANLARINA SEÇİLENLER

Sıra NoAdı ve SoyadıTabiiyetiCinsiyetiMesleğiSeçildiği Görev Yerleşim Yeri 
1 ŞÜKRÜ GÜNDÜZTCEEsnafYönetim Kurulu ÜyesiKartal İSTANBUL
2 AYHAN BEYAZTCEEsnafYönetim Kurulu ÜyesiKartal İSTANBUL
3HÜSEYİN TİRYAKİTCEEmekliYönetim Kurulu ÜyesiDikmen ANKARA
4ALİ ORMANTCEEmekliYönetim Kurulu ÜyesiKeçiören ANKARA
5KAMİL BEKCİTCEMemurYönetim Kurulu ÜyesiDikmen ANKARA
6 CEMAL GÜMÜŞTCEİşçiYönetim Kurulu ÜyesiPendik İSTANBUL
7 ABDULLAH SAYKALTCEEsnafYönetim Kurulu ÜyesiKartal İSTANBUL
8 HAMZA ŞAHİNTCEMemurYönetim Kurulu ÜyesiPendik İSTANBUL 
9 HALİT DUMANTCEEsnafYönetim Kurulu ÜyesiK.Ören ANKARA
10EKREM TİRYAKİTCEİşçiYedek Yönetim Kurulu ÜyesiPendik İSTANBUL 
11EFKAN GÜNDÜZTCEİşçiYedek Yönetim Kurulu ÜyesiKartal İSTANBUL
12 Ahmet ÇÜRÜKTCEEsnafYedek Yönetim Kurulu ÜyesiTuzla İSTANBUL
13 REFİK  ÇAVUŞTCEİşçiYedek Yönetim Kurulu ÜyesiTuzla İSTANBUL
14 RAMAZAN ÇÜRÜKTCEEsnafYedek Yönetim Kurulu ÜyesiKartal İSTANBUL
15 YUSUF EĞRİBAŞTCEEsnafYedek Yönetim Kurulu ÜyesiKartal İSTANBUL
16 SADIK ŞEKERTCEİşçiYedek Yönetim Kurulu ÜyesiPendik İSTANBUL
 17 VURAL KESKENTCEEsnafYedek Yönetim Kurulu ÜyesiKartal İSTANBUL
 18 ABDÜL KİREMİTCİTCEEsnafYedek Yönetim Kurulu ÜyesiKeçiören ANKARA
 19ŞEFİK ORMANTCEMali MüşavirDenetciKeçiören ANKARA
 20MESUT ARMUTCUTCESerbest MeslekDenetciÖveçler ANKARA
21MUSTAFA TEMBELTCEEmekli DenetciHasköy ANKARA 
 22İSA AKSOYTCEMemur DenetciHasköy ANKARA
 23SALİM CELEPTCEİşçiDenetciMamak ANKARA
 24İLHAMİ UYANIKTCEİşçiYedek DenetciÇankaya ANKARA
 25İSA ÇÜRÜKTCEEmekliYedek DenetciKeçiören ANKARA
 26GALİP GÜMÜŞTCEİşçiYedek DenetciÇankaya ANKARA
 27HAMİT ÇAVUŞTCEEmekliYedek DenetciPursaklar ANKARA
28RAMAZAN ÇIRACITCTCEİşçiYedek Denetci

Bir Cevap Yazın