OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 2007

OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Dernek genel kurulu 07/10/2007 Pazar günü Saat: 13,30 da Çankırı Caddesi No: 74 Dışkapı ANKARA adresinde Dernek Başkanı Mustafa ORMAN başkanlığında çoğunluk sağlanarak toplandı.

1. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı Okundu.

2. Divan başkanlığına Ali ORMAN Katip üyeliklere Ali ÇELEN ve Kamil BEKCİ seçildi.

3. Başkan tarafından faaliyet raporu okundu, İbra edildi. Rapor üzerine söz almak isteyen olmadı.

4. Denetim kurulu raporu okundu, Resmi defterlerin onaylandığı görüldü. Hesaplar ibra edildi.

5. Raporlar üzerine konuşma yapılmadı, Raporlar ve kurullar ibra edildi.

6. Gündem gereği Yönetim ve Denetim kurulu üyelikleri seçimlerine geçildi. Gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılan seçimlerde;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE:

1- Mustafa ORMAN

2- Ali ÇELEN

3- Ali ORMAN

4- Hüseyin TİRYAKİ

5- Kamil BEKCİ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

1- İlhami UYANIK

2- İsmail HARMANBAŞI

3- Nejat BEKCİ

4- Salim CELEP

5- Namık KILINC

DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE:

1- Ayhan UÇAN

2- Şefik ORMAN

3- Mesut ARMUTCU

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

1- Mustafa ARMUTCU

2- Mustafa TEMBEL

3- İsa AKSOY, Seçilmişlerdir.

7. Gündem gereği derneğimizin Çankırı Dernekler Federasyonuna katılma konusu görüşmeye açıldı, Yapılan oylamada Çankırı Dernekler Federasyonuna katılma konusu oybirliği ile kabul edildi. Çankırı Dernekler Federasyonunda derneğimizi delege olarak aşağıdaki üyelerimizin temsil etmesi oybirliğiyle kabul edildi.

1- Mustafa ORMAN

2- Ali ÇELEN

3- Ali ORMAN

4- Ahmet BEKCİ

5- Namık KILINÇ

8. Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir. Başka söz alan olmadı, Toplantı 14,30 da sona erdi. Bu tutanak yerinde imza altına alınmıştır.

Divan Başkanı           Katip Üye             Katip Üye

ALİ ORMAN           ALİ ÇELEN           KAMİL BEKCİ

Bir Cevap Yazın