Denetleme Raporu – 07/10/2007

Yuvasaray Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 15.08.2007-07.10.2007 dönemi hesap ve işlemlerinin, Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü ve Genel Kabul Görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun tutulduğu, Derneğin tutmakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin eksiksiz olduğu, yapılan işlemlerin Yönetim Kurulu kararlarına uygun bulunduğu tespit edilmiştir.

Dernek hesaplarının onaylanması ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesini onaylarınıza sunarız. Saygılarımızla,

ŞEFİK ORMAN                AYHAN UÇAN                  MESUT ARMUTCU

Bir Cevap Yazın